Renovace

Provádíme renovace otěrem opotřebovaných i jiným způsobem poškozených dílů a částí strojů.